Lewis Dekkingen / Matings


Bevroren sperma beschikbaar, opgeslagen in Nederland en Australië!  / Frozen semen available, stored in the Netherlands and Australia!


Website Kennel of Simba Spirit

7 pups geboren op 03-04-2024
3 reuen & 4 teven.
Wij fokken volgens de regels van de RRCN en DZRR (RR club Duitsland)


7 puppies born on 03-04-2024.
3 males & 
4 females.
We breed according the rules of the RRCN (FCI) and DZRR (RR club Germany)


Website Tapiwa Kennel

9 pups geboren op 13-07-2023.

4 reuen (3 correct, 1 meerdere kronen) & 5 teven (4 correct, 1 meerdere kronen).

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en de Tsjechische RR club.


9 puppies born on 13-07-2023

4 males (3 correct, 1 multi crowns) & 5 females  (4 correct, 1 multi crowns)

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and the Czech RR club.


Website Rhodesian Costa

11 pups geboren op 22-05-2023.

4 reuen (4 correct) & 7 teven (6 correct, 1 licht offset).

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en de Spaanse RR Club.


11 puppies born on 22-05-2023.
4 males (4 correct) & 7 females (6 correct, 1 slight offset).
We breed according the rules of the RRCN (FCI) and the Spanish RR club.


Website Of Lil'Toffee / Elevage Rodesian Ridgebacks

8 pups geboren op 18-05-2023

4 reuen (1 livernose) allemaal correct & 4 teven (1 livernose), (2 correct, 1 met 1 kroon, 1 staart fout)

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en de Franse RR Club.


8 puppies born on 18-05-2023.
4 males (1 livernose) all correct & 4 females (1 livernose), (2 correct, 1 single crown, 1 tail fault)
We breed according the rules of the RRCN (FCI) and the French RR Club.


Website Globalridge Rhodesian Ridgebacks

12 pups geboren op 16-05-2023.

7 reuen (1 livernose), (6 correct, 1 knikstaart) & 5 teven (2 livernose), (3 correct, 1 licht offset, 1 ds)

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en de Engelse RR club.


12 puppies born on 16-05-2023.
7 males (1 livernose), (6 correct, 1 kinktail) & 5 females (2 livernose) (3 correct, 1 slight offset, 1 ds).
We breed according the rules of the RRCN (FCI) and English RR club.


Website Vom Vogelsberg Vulkan

12 pups geboren op 06-03-2023.

5 reuen (1 livernose), alle 5 correct & 7 teven (5 correct, 1 knikstaart, 1 livernose met onderbeet)

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en DZRR (RR club Duitsland)


12 puppies born on 06-03-2023.
5 males (1 livernose
) all 5 correct & 7 females (5 correct, 1 kinktail, 1 livernose with under bite).

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and DZRR (RR club Germany)


Website Hopeful Star Kennel

4 pups geboren op 13-12-2022.

3 reuen (2 correct, 1 ridge zonder kronen) & 1 correcte liver teef.
We fokken volgens de club van Rhodesian Ridgeback van Hongarije en de RRCN.


4 puppies born on 13-12-2022.
3 males (2 correct, 1 
ridge without crowns) & 1 correct liver female.
We breed according to the rules of Rhodesian Ridgeback Club of Hungary and the RRCN.


Website Van de Palsenborghoeve Rhodesian Ridgebacks

14 pups geboren op 04-10-2022.

7 reuen (5 correct,

11 pups geboren op 22-05-2023.

4 reuen (4 correct) & 7 teven (7 correct).

& 7 teven (3 correct, 1 knikstaart, 3 meerdere kronen)
Wij fokken volgens de regels van de RRCN


14 puppies born on 04-10-2022.
7 males (5 correct, 2 multi crowns) & 7 females  (3 correct, 3 multi crowns & 1 kinktail)

We breed according to the rules of the RRCN


Website Davendhi Rhodesian Ridgebacks

10 pups geboren op 23-09-2022.

3 reuen (1 correct, 1 reu livernose 3 kronen, 1 reu 3 kronen & 7 teven (5 correct (1 livernose), 1 teef offset, 1 teef ds)
Wij fokken volgens de regels van de RRCN


10 puppies born on 23-09-2022.
3 males (1 correct, 1 livernose 3 crowns, 1 male 3 crowns), & 7 females (5 correct (1 livernose), 1 offset, 1 ds).

We breed according to the rules of the RRCN


Website Hazinas

9 pups geboren op 10-01-2022.
3 reuen (2 correct) & 6 teven (4 correct, 1  teef 3 kronen & knikstaart)
1 reu had een ernstig gespleten gehemelte dat niet meer te behandelen was, hij moest ingeslapen worden.

Wij fokken volgens de regels van de RRCN & RR Club Denemarken.


9 puppies born on 10-01-2022.
3 males (2 correct) & 6 females (4 correct, 1 female 3 crowns & 1 kinktail)
1 male had a severe cleft palate which was beyond treatment, so he had to be put to sleep.

We breed according the rules of the RRCN and RR Club Denmark (FCI)


Website An African Treasure

9 pups geboren op 28-11-2021.

6 reuen (4 correct, 1 reu 4 kronen, 1 reu knikstaart) & 3 teven (1 teef 4 kronen, 2 teven knikstaart)
Wij fokken volgens de regels van de RRCN


9 puppies born on 28-11-2021.

6 males (4 correct, 1 male 4 crowns, 1 kinktail) & 3 females (1 female 4 crowns, 2 females kinktail)
We breed according the rules of the RRCN (FCI)


Website Van de Palsenborghoeve Rhodesian Ridgebacks

12 pups geboren op 18-10-2021.
6 reuen (4 correct, 1 reu knikstaart & 1 reu doodgeboren) & 6 teven (5 correct, 1 teef 4 kronen)

Wij fokken volgens de regels van de RRCN


12 puppies born on 18-10-2021.
6 males (4 correct, 1 kinktail & 1 stillborn) & 6 females (5 correct, 1 female 4 crowns).

We breed according the rules of the RRCN (FCI)


Paerdecroon Rhodesian Ridgebacks

10 pups geboren op 07-04-2021.
5 reuen (4 correct waarvan 1 reu livernose, 1 reu met 3 kronen ) & 5 teven (5 correct, 2 teven livernose)

Wij fokken volgens de regels van de RRCN


10 puppies born on 07-04-2021.
5 males (4 correct 1 livernose), 1 male 3 crowns & 5 females (5 correct, 2 livernose).

We breed according the rules of the RRCN (FCI)


Website Mafinu
8 pups geboren op 21-03-2021.
2 reuen (1 reu livernose en knikstaart, 1 reu met 6 kronen ) & 6 teven (4 correct, 1 teef livernose met 3 kronen, 1 teef knikstaart)
Wij fokken volgens de regels van de RRCN en DZRR (RR club Duitsland)


8 puppies born on 21-03-2021.
2 males (1 livernose and kinktail, 1 male 6 crowns) & 6 females (4 correct, 1 livernose with 3 crowns, 1 kinktail).

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and DZRR (RR club Germany)


Website Njia Jamaa

14 pups geboren op 13-08-2020.
6 reuen (4 correct, 1 reu knikstaart , 1 reu correct heeft het niet gehaald) & 8 teven (7 correct, 4 livernose, 1 teef met 3 kronen).

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en DZRR (RR club Duitsland)


14 puppies born on 13-08-2020.
6 males (5 correct, 1 male kinktail, 1 male correct did not make it) & 8 females (7 correct 4 livernose, 1 female with 3 crowns).

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and DZRR (RR club Germany)


Website Makaita

8 pups geboren op 23-07-2020.
4 reuen correct & 4 teven correct (1 doodgeboren).

Wij fokken volgens de regels van de RRCN (FCI) and NRRK (RR club Noorwegen)


8 puppies born 23-07-2020.
4  males correct & 4 females all correct  (1 stillborn).

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and NRRK (RR club Norway)


Website Mashona 

10 pups geboren op 01 Mei 2020.
4 reuen (2 correct, 2 met een blokstaartje) & 6 teven correct.

Wij fokken volgens de regels van de RRCN (FCI) and RRCS (RR club Zwitserland)


10 Puppies born 01-05-2020.
4 males (2 correct, 2 kinktail) & 6 females all correct.

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and RRCS (RR club Switzerland)


Website African Amber 

11 pups geboren op 20 Maart 2020.
5 reuen (3 correct, 1 met een extra kroon & 1 met een te korte ridge) & 6 teven (4 correct, 1 met een extra kroon & 1 correct teefje heeft het niet gehaald).

Wij fokken volgens de regels van de RRCN en DZRR (RR club Duitsland)


11 puppies born 20 March 2020. 
5  males (3 correct, 1 with multi crowns & 1 with a shorter ridge) &  6 females (4 correct, 1 with multi crowns & 1 correct female didn't make it).

We breed according the rules of the RRCN (FCI) and DZRR (RR club Germany)


Ingonyama Ridgebacks

11 pups geboren op 17 Maart 2020.
6 reuen correct (1 reu doodgeboren) & 5 teven correct.

Wij fokken volgens de regels van de RRCN


11 puppies born 17 March 2020. 
6 correct males (1 stillborn) &  5 correct females.

We breed according the rules of the RRCN (FCI)


Website van de Palsenborghoeve Rhodesian Ridgebacks 

14 pups geboren op 17 Januari 2020.
9 reuen (6 correct, 3 met een extra kroon) & 5 teven (3 correct, 2 met een extra kroon)

Wij fokken volgens de regels van RRCN


14 puppies born 17 January 2020.
9 males (6 correct, 3 with multi crowns) & 5 females (3 correct, 2 with multi crowns)

We breed according the rules of the RRCN (FCI)